Olijfolie; toen en nu

Met Chanoeka herdenken wij de geschiedenis van de overwinning van de Makabeeërs in het jaar 3622 van de joodse jaartelling .

Na de overheersing van het Heilige Land hebben de Hellenistische bezetters het beleven van de JoodseTradiditie aan de ban geprobeert om te leggen. De Temple dienst werd verstoord, gebruiken zoals besnijdenis en Sjabbat houden weden verbonden.

In een onwaarschijnlijk ongelijke strijd, vielen de sterke in de handen van zwakke, velen in de hand van weinigen, onrechte bezweek voor het recht.

Chanoeka is het feest van vrijheid van geloofsovertuiging.

Tijdens de her inwijding van de tempel in Jeruzalem waren de Makkabeeën vastberaden dat ze ervoor zouden zorgen dat het licht van de gouden Menora, gedoofd door de Hellinisten opnieuw zou schijnen. Op wonderlijke wijze bleven de vlammetjes branden, totdat er nieuwe olijfolie beschikbaar was.

De boodschap van Chanoeka: “Het licht zal duisternis overwinnen en Recht zal van onrecht triomferen!”

Twintig jaar geleden stonden wij  hier voor het eerst in het Stadhuis om Chanoeka gezamenlijk te vieren.

In die tijd werd het politieke (en sociale) klimaat overheerst door het einde van de koude oorlog. De val van de ijzer- gordijn en het uiteenvallen van de Sovijet Unie werd (terecht) gezien als een zegen voor de vrijheid van geloofsuiting.

Vandaag de dag wordt de samenleving gegijzeld door krachten die deze vrijheid niet willen respecteren. Geografische grenzen staan die krachten geenszins in de weg. Er zijn geen middelen die zij niet zullen gebruiken. En de Westerse samenleving staat voor een moeilijke keuze van hoe moeten wij hiermee omgaan?

Het Chanoeka wonder gebeurde met olijfolie.

Als educatief project sta ik soms in Chaj met al die enthousiaste kinderen Olijfen te persen… Als je dat doet merk je dat deze specifieke brandstof bijzondere eigenschappen heeft. Het is de moeite waard om daarbij stil te staan en lessen hieruit trekken.

 • Een:
  Het is makkelijker om sap uit een sinaasappel te persen, dan olie uit een olijf!Onze geleerden wijzen ons erop dat hoewel de olijf vaak juist om zijn olie geplant wordt, moet de olijf eerst verpletterd worden voordat de olie beschikbaar is.

  Met mensen is het ook vaak zo. In moeilijke tijden komt het mooiste naar voren.

  Is het u ooit opgevallen dat meeste mensen beter presteren wanneer ze onder druk staan? De uitdaging van een crisissituatie roept bij de meesten van ons creativiteit en vindingrijke kwaliteiten op.

  De strijd dat nu op ons afkomt moeten wij niet proberen te ontwijken, dat kan ook niet, men moet het benutten om daardoor een betere samenleving te worden.

 • Twee:
  Olie blijft drijven. Het vermengt zich niet met andere vloeistof.Onze samenleving heeft in haar geschiedenis zekere waarden eigen gemaakt. Dat ging niet vanzelf, daar werd veel voor opgeofferd, totdat langzaam maar zeker na allerlei obstakels en uitdagingen het gelukt is om een harmonieuze samenleving op te bouwen.

  Dit is zeer waardevol en die waarden moeten wij koesteren, wij mogen het niet laten verwateren om een snelle oplossing te bewerkstelligen.

 • Drie:
  Een laatste olie eigenschap, zoals iedereen die met een olievlek moest worstelen weet. je veegt het niet makkelijk weg.Soms kan dat vervelend zijn, maar het heeft ook een positieve kant. Wanneer de vergelijking van olie met onze waarden, onze creativiteit en het beste in ons hanteren, dat is het goed om te weten dat dergelijke dingen een blijvend effect hebben. Ook is het effect niet altijd zichtbaar, druipt het diep in onze wezels en ‘besmet’ het, in positieve zin, iedereen met wie wij in aanraking komen.

  Ieder van ons heeft zijn/haar eigen G-ddelijke licht die gevoed wordt door een voorraad reine olijf olie!

Als u met chanoeka de lichtjes gaat aansteken, laat dan uw ziel stralen en houdt dat licht niet voor uzelf, deel het met uw omgeving, met de wereld om u heen!

Consequent blijven wij werken aan een betere wereld, een wereld van goedheid en genade!

Dat is het licht van de toekomst, een licht van verlossing, een licht van echte vrede!